Innovative steel
for a better engineered future
print

Laadun jatkuva kehittäminen

Teräs on nyky-yhteiskunnan keskeinen rakennemateriaali, ja Ovakon koneenrakennusteräs on kysyttyä laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimivien asiakkaiden keskuudessa. Ovako pyrkii jatkuvasti parantamaan terästensä laatua ja siten toimittamaan asiakkailleen yhä kevyempiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Kehitämme kilpailukykyisen organisaatiorakenteen ja motivoituneen henkilöstön avulla liiketoimintamme pitkän aikavälin kannattavuutta ja toimitamme asiakkaiden odotuksia vastaavaa laatua ja palveluita.

Laatujärjestelmät varmistavat korkean laadun

Ovakon kaikissa prosesseissa noudatetaan laatujärjestelmiä, joilla on ISO 9001 -sertifiointi. Vastatakseen autoteollisuuden korkeisiin vaatimuksiin osa Ovakon yksiköistä on sisällyttänyt laatujärjestelmiinsä myös ISO/TS 16949 -standardin vaatimukset. Niille on hankittu riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointi.
Sertifiointeja hankitaan myös muita vaativia toimialoja varten. Löydät sertifikaatit täältä.

Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen

Ovako kehittää, tuottaa ja markkinoi jatkuvasti tuotteita ja palveluita asiakkaidensa tarpeisiin pyrkien samalla varmistamaan, että tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksessaan.

Ovako osallistuu aina mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti asiakkaidensa kehitystyöhön minimoidakseen terästuotteidensa ympäristövaikutukset.