Innovative steel
for a better engineered future
Tutkimus ja kehitys
print

Tutkimus ja kehitys

Ovako on esitellyt kahden viime vuoden aikana neljä tuotebrändiä, jotka kaikki vastaavat ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan asiakkaiden tarpeisiin. Keskeistä uusissa brändeissä on asiakkaiden käyttötarkoitusten ymmärtämys.

Ovakon erityinen painopiste on ollut uusien sovellusten kehittäminen. Ovakon tuotekehitys tapahtuu usein yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeää on panostaa tulevaisuuden tekniikkaan ja ympäristötehokkaisiin ratkaisuihin sekä tarjota asiakkaille tehokkaampia tuotteita kasvattamatta kustannuksia. Ovako jatkaa korkeatasoisten toimituspalveluiden kehittämistä, jossa perustana on tiivis asiakasyhteistyö.


Ovako luo lisäarvoa

Ovakon monipuolinen tuotevalikoima palvelee asiakkaita monilla toimialoilla eri puolilla maailmaa. Ovako pyrkii jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa löytämään tuotteille uusia sovelluksia tai kehittämään tunnistettuihin tarpeisiin uusia tuotteita. Asiakkaalla on monet kerrat ollut uusi idea, jonka kehittämiseen on kaivattu apua, joten toiveena ei siis ole ollut valmis tuote vaan tuotekehitysyhteistyö.

Ovako on kehittänyt asiakastarjontaansa sekä pyrkinyt tavoittamaan uusia markkinoita vuodesta 2012 lähtien erikoistuneisiin klustereihin jakautuvan tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Näiden Ovakon alueellisten ja toiminnallisten yksiköiden rajat ylittävien klusterien tutkimusalat ovat teräksenvalmistus, metallien työstö ja tuoteominaisuudet. Klusterit ovat kuitenkin osittain päällekkäisiä, minkä tarkoituksena on asiakashyötyjen maksimointi ja Ovakon sisäisen tietojenvaihdon edistäminen.