Innovative steel
for a better engineered future
print

Kehitys tiiviissä yhteistyössä

Tutkimus- ja kehitystoiminnalla on Ovakolle suuri merkitys. Ovako tekee tiivistä kehitysyhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Työn tulokset parantavat selkeästi asiakkaiden kilpailukykyä.

Yksi esimerkki tuotekehitysyhteistyöstä on Ovakon ainutlaatuinen, erityistä tunnustusta saanut IQ-teräs, jonka käyttö auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Ovakon tutkimus- ja kehitysjohtaja Patrik Ölund sai tammikuussa 2012 arvovaltaisen Kami-palkinnon panoksestaan IQ-teräksen kehitystyössä.
”Ovako pyrkii jatkuvasti täyttämään teräksen ominaisuuksia, tuotteiden suorituskykyä, palvelua ja teknistä tukea koskevat vaatimukset ja toiveet”, Ölund sanoo.
 

Miten Ovako täyttää nämä vaatimukset?

”SP-tanko, M-Steel™ ja IQ-Steel® ovat esimerkkejä asiakkaiden toiveiden perusteella tehdystä merkittävästä kehitystyöstä. Teemme tämäntyyppistä tuotekehitystä jatkuvasti. Vuonna 2012 kehitimme esimerkiksi IQ-teräksestä uusia asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä variantteja.” 

Kuinka tärkeää tuotekehitysyhteistyö asiakkaiden kanssa on?

”Tiivis tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvä yhteistyö tärkeimpien asiakkaiden kanssa on kilpailukyvyllemme kriittisen tärkeää. Tällaisten yhteistyöprojektien kautta pystymme tunnistamaan markkinoiden tulevia tarpeita ja kehittämään niitä vastaavia tuotteita.”

Miten Ovako ottaa materiaalien kehittämistyössään huomioon ympäristön ja ympäristöteknologian?

”Ympäristöasiat ja energiansäästökysymykset ovat erittäin tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Siksi keskitymme tuotekehitystyössämme erityisesti resursseja säästävien terästen kehittämiseen. Kun omat prosessimme ovat paremmin hallinnassa, voimme vähentää sekä energian että raaka-aineiden kulutusta. Lujemmista ja puhtaammista materiaaleista valmistetut tuotteet kuluttavat vähemmän energiaa, mikä viime kädessä vaikuttaa ympäristöön myönteisesti.”

Miten Ovako työstää innovaatioita?

”Ovako on innovaatiomielessä juuri oikean kokoinen. Sillä on riittävät resurssit uusien ideoiden tutkimiseen ja hyödyntämiseen, mutta toisaalta kaikki tuntevat toisensa, eli ideat eivät huku byrokratian viidakkoon, vaan ne viedään eteenpäin. Meillä on kolme tutkimus- ja kehitysverkostoa, joissa ideat valikoidaan ja jalostetaan projekteiksi. Verkostot jakavat kaiken tiedon keskenään. Näin varmistetaan, että ideat välittyvät tehokkaasti kaikkiin Ovakon yksiköihin.”

Patrik Ölund, Head of R&D