Innovative steel
for a better engineered future

Nyheter

  • 2017-12-07

    Ovako investerar i förbättrad metallurgi i Imatra

    Pressmeddelande Ovako har beslutat att investera i ett nytt pumpsystem för vakuumavgasning vid stålverket i Imatra, för att förbättra produktionsprocessen och verksamheten i stort. Pumpsystemet ersätter ett tidigare system och investeringen...

  • 2017-10-25

    Ovako publicerar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2017

    Pressmeddelande Ovako tillkännagav idag resultatet för det tredje kvartalet 2017. EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 9 (5) MEUR. Försäljningsvolymen under kvartalet uppgick till 162 kton, 11 procent högre än 2016, och orderingången ökade med 14 procent, samtidigt som orderboken var mer än 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under samma period från 3 till 14 MEUR. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 4 MEUR i form av lägre kostnader under kvartalet. 

Se fler nyheter och pressmeddelanden »