Innovative steel
for a better engineered future

 

Ovako product launches

 

 

 

Follow us

Nyheter

 • 2018-02-09

  Ovako publicerar bokslutskommuniké för 2017

  Pressmeddelande Ovako tillkännagav idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2017. För helåret 2017 stärktes EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader till 100 (57) miljoner euro och orderingången ökade med 24 procent jämfört med 2016. Ovakos omstruktureringsprogram är fortsatt före plan och har bidragit med 20 miljoner euro i form av lägre kostnader på årsbasis. Vid årets slut hade koncernen en likviditetsbuffert på 90 (88) miljoner euro.

 • 2018-02-01

  Inbjudan till presentation av Ovakos bokslutskommuniké för 2017

  Pressmeddelande Fredagen den 9 februari 2018 klockan 08:00 publicerar Ovako Group AB sin bokslutskommuniké för 2017.

 • 2018-02-01

  Tore Bertilsson blir vice ordförande i Ovakos styrelse

  Pressmeddelande Ovako meddelade idag att Tore Bertilsson blir vice ordförande i Ovako Group ABs styrelse.

Se fler nyheter och pressmeddelanden »