Innovative steel
for a better engineered future
Om Ovako
print

Om Ovako

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin.


Våra kunder
Ovakos kunder finns främst inom europeisk verkstadsindustri och dess underleverantörer. Kunderna är i regel ledande premiumtillverkare inom sina segment med höga krav på stålets egenskaper.

Produktionen omfattar i huvudsak låglegerat stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter som ofta används i krävande tillämpningar som exempelvis kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar.

Läs mer om våra produkter och kundsegment

Här finns vi
Ovako har nio produktionsorter och finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien.

Ovakos enheter är certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001. Verksamheten är även kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och vissa enheter har dessutom certifierats enligt ISO/TS 16949 för fordonsindustri samt OHSAS 18001 ledningssystem för arbetsmiljö.


Vår marknad
Stålproduktionen är baserad på skrot, vilket gör Ovako till en av Nordens största konsumenter av återvunnet skrot.

Produktionen omfattar i huvudsak låglegerat stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter som ofta används i krävande applikationer som exempelvis kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar.

Ovako är det enda nordiska bolaget inom sitt produktsegment och har en ledande position på den europeiska marknaden för komponentstål och i ett antal globala nischer.

Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var 3 040.