Innovative steel
for a better engineered future
print

Ständig utveckling av kvaliteten

Stål är en nyckelkomponent i vår samhällsutveckling och Ovakos komponentstål efterfrågas bland annat av kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Ovako arbetar ständigt för att utveckla stålets kvalitet och på så sätt tillhandahålla lättare och mer miljövänliga lösningar till företagets kunder.

Genom en konkurrenskraftig företagsstruktur och med motiverad personal fortsätter vi att utveckla vår verksamhet mot bättre lönsamhet på lång sikt, producerar kvalitetsprodukter och levererar tjänster som uppfyller våra kunders önskemål.

Kvalitetsledningssystem garanterar hög kvalitet

Ovako tillämpar kvalitetsledningssystem på samtliga processer. Systemet är certifierat enligt ISO 9001. För att tillgodose fordonsindustrins höga krav har vissa Ovakoenheter infört ISO/TS 16949 i sina kvalitetsledningssystem, som även genomgått extern revision. 

Företaget inhämtar även certifikat för övriga branscher som förutsätter externt godkännande. Du hittar alla aktuella certifikat här.

Möter kundernas krav

Ovako arbetar kontinuerligt med att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster som tillgodoser kunders behov och säkerställer att produkterna är säkra för sitt avsedda användningsområde. Ovako tar om möjligt en aktiv roll i kundernas utvecklingsarbete för att optimera stålets miljöfördelar.