Innovative steel
for a better engineered future
print

Innovativa stållösningar för en hållbar framtid

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med geografisk närvaro i Europa, Nordamerika och Asien och ett stålsortiment som innefattar nischprodukter och skräddarsydda l ösningar bidrar Ovako till att skapa värde för såväl kunderna som kundernas kunder.

Återvunnet stål
Ovakos produktion är baserat på återvunnet skrot och omfattar stång, rör och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder och har försäljningskontor i Europa, Nordamerika och Asien. Under 2017 uppgick bolagets intäkter till 921 MEUR och antalet anställda uppgick till 3 040.

Green Clean Steel

Ovako tillverkar hållbart, rent och starkt stål. Hållbart därför att tillverknings-processen baseras på stålskrot och en nordisk koldioxidsnål elmix. Detta gör att Ovakos stålprodukter har hela 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet.

Det är även rent och starkt eftersom Ovako minimerar föroreningar i stålet under tillverknings-processen. Det ger stålet högkvalitativa egenskaper som ger kunderna möjlighet att skapa lättare, starkare och mer slit-starka slutprodukter.

Vi kallar det Green Clean Steel.