Innovative steel
for a better engineered future
print

Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Ovako jobbar ständigt med att hålla informationen på vår webbplats riktig. Dock är informationen på www.ovako.com endast tillgänglig i befintligt skick. Ovako frånsäger sig därmed alla garantier, uttalade eller outtalade om tillförlitligheten samt den tekniska tillgängligheten.
Vidare, avsäger sig Ovako från garantier att vår webbplats är fria från virus eller något annat som kan påverka våra besökares utrustning.
Vi avsäger oss även från besökares oförmågor att använda webbplatsen på korrekt sätt.

 

Andras webbplatser och länkar

Länkar från www.ovako.com till andra webbplatser finns för att erbjuda besökaren en ytterligare möjlighet att se intressant och relevant information.
Dessa webbplatser tar Ovako dock ej ansvar för.


Andras länkar till ww.ovako.com

För att länka till www.ovako.com och dess undersidor krävs att informationen på dessa webbplatser inte skadar Ovako, är inom lagens gränser samt håller god ton.
Ovako tar inget ansvar för innehållet eller funktionaliteten av externa webbplatser som länkar till www.ovako.com/.